نمایش یک نتیجه

کرم حالت دهنده و تقویت کننده بافت مو هاستی تو | HEADGED| HASTY TOO

160,000 تومان
نوع جدید حالت دهنده ها ( )STYLING از مدها الهام گرفته شدند تا هر آنچه که در STYLINGمورد نیاز است توجیه کنند و طوری طراحی شده اند تا هر نیازی که در حالت دهی به موها بوجود می آید، برطرف شود. فیبرهای کرمی، عملکرد سه گانه: ضخامت دهی، تقویت کنندگی، حالت دهی دارند.