نمایش یک نتیجه

7-1_techno_fruit_color_hiusvari_alter_ego_italy
بلوند خاکستری 7/1
بلوند خاکستری خیلی روشن 9/1
بلوند خاکستری خیلی روشن 9/11
بلوند خاکستری روشن 8/1
بلوند خاکستری روشن شدید 8/11
بلوند خاکستری شدید 7/11

رنگ مو تکنو فروت سری رنگ خاکستری alter ego techno fruit َُAsh hair coloring

175,000 تومان
رنگ موهای کرمی تکنو، سری رنگ های حرفه ایی هستند که کارایی بالا و ماندگاری طولانی آنها در نتایج بدست آمده، مورد ضمانت قرار می گیرد. این سری رنگ ها با گارسینیا مانگوستینا (اسید میوه های استوایی) غنی شده است و توسط کاربران حرفه ایی برای بدست آوردن نتایج رنگی قوی و قطعی مورد استفاده قرار می گیرد.