اکسیدان سفید Oxiego 10 آلتراگو ۱۰۰۰ میل (۳%)

250,000 تومان
اکسیدان شماره 10یا 3%: - مناسب جهت کاربرد در رنگساژهای خیلی تیره (رنگ های 1تا 2 ) - مناسب جهت پوشش دهی قوی سفیدی ها

اکسیدان سفید Oxiego 10 التراگو ۱۲۵ میل (۳%)

45,000 تومان
  اکسیدان شماره 10یا 3% - مناسب جهت کاربرد در رنگساژهای خیلی تیره (رنگ های 1تا 2 ) - مناسب جهت پوشش دهی قوی سفیدی ها

اکسیدان سفید Oxiego 20 التراگو ۱۰۰۰ میل (۶%)

250,000 تومان
اکسیدان شماره  10 یا %6 - مناسب جهت انجام دکلره های ضعیف - مناسب جهت همپایه کردن ریشه ها و ساقه ها - مناسب جهت استفاده در رنگهای تیره (رنگ های 1 تا 5 ) 

اکسیدان سفید Oxiego 30 التراگو ۱۰۰۰ میل

250,000 تومان
حاوی ماده موثر در تنظیم حرارت و آزادسازی اکسیژن و آبرسانی جهت جلوگیری از خشکی مو، ضد حساسیت پوست سر و محافظت کننده از ساقه مو. اکسیدان شماره 30 : - ویژه رنگ‌های 6 تا 10 - با قدرت روشن کنندگی 3 درجه دکلره متوسط سوپر بلیج‌ها

اکسیدان سفید Oxiego 40 التراگو ۱۰۰۰ میل (۱۲%)

250,000 تومان
حاوی ماده موثر در تنظیم حرارت و آزادسازی اکسیژن و آبرسانی جهت جلوگیری از خشکی مو، ضد حساسیت پوست سر و محافظت کننده از ساقه مو. اکسیدان شماره40 : - ویژه دکلره قوی رنگ‌ها با پایه 11 و 12

اکسیدان سفید Oxiego 40 التراگو ۱۲۵ میل (۱۲%)

45,000 تومان
حاوی ماده موثر در تنظیم حرارت و آزادسازی اکسیژن و آبرسانی جهت جلوگیری از خشکی مو، ضد حساسیت پوست سر و محافظت کننده از ساقه مو. اکسیدان شماره40 : - ویژه دکلره قوی رنگ‌ها با پایه 11 و 12

کواکتیواتور کرم ۱۲% | کرم اکسیدان ۱۲% التراگو | Cream Coactivator 1000 MIL

325,000 تومان
این محصول، اکسیدان کرم غنی شده و تقویت شده با عوامل کاتیونی است (که نوآوری جدیدی در این زمینه است). عملکرد درمانی (احیا کنندگی)، نرم کنندگی و تقویت کنندگی (محافظت از ساقه و پیاز مو) و حداقل جذب از طریق پوست سر، از اصول مهمی است که نتایج حرفه ایی حداکثری را تضمین می کند.

کواکتیواتور کرم ۹% | کرم اکسیدان ۹% التراگو | Cream Coactivator 1000 MIL

325,000 تومان
این محصول، اکسیدان کرم غنی شده و تقویت شده با عوامل کاتیونی است (که نوآوری جدیدی در این زمینه است). عملکرد درمانی (احیا کنندگی)، نرم کنندگی و تقویت کنندگی (محافظت از ساقه و پیاز مو) و حداقل جذب از طریق پوست سر، از اصول مهمی است که نتایج حرفه ایی حداکثری را تضمین می کند.

اکسیدان سفید Oxiego 20 التراگو ۱۲۵ میل (۶%)

45,000 تومان
اکسیدان شماره  20 یا %6 - مناسب جهت انجام دکلره های ضعیف - مناسب جهت همپایه کردن ریشه ها و ساقه ها - مناسب جهت استفاده در رنگهای تیره (رنگ های 1 تا 5 )